Zielona Fala | „Inspiracje w przestrzeni II” – Ekoosiedle
587
post-template-default,single,single-post,postid-587,single-format-standard,ajax_updown,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.3,vc_responsive
 

„Inspiracje w przestrzeni II” – Ekoosiedle

„Inspiracje w przestrzeni II” – Ekoosiedle

Projekt koncepcyjny dotyczy rewitalizacji fragmentu osiedla mieszkaniowego Zaspa w Gdańsku. Głównym założeniem było zaaranżowanie przestrzeni publicznej zgodnie z  ideą ekologii. Projekt publicznego terenu zieleni

Obszar opracowania jest obecnie w słabym stanie użytkowo – technicznym i w niewielkim stopniu spełnia swoją funkcję społeczną. Widoczne są ślady dawnego lotniska zlokalizowanego w tym miejscu w latach 1919-1974.  Po likwidacji tego obiektu powstały tu liczne bloki wielorodzinne, a teren płyty głównej zamienił się w bazar. Zagospodarowanie zielenią pasa startowego korzystnie wpłynie na mikroklimat osiedla oraz poprawi jakość życia jego mieszkańców. Nazwa „Sky & Sand” powstała w wyniku połączenia tradycji miejsca oraz żywiołów natury.  Nawiązuje do dawnej funkcji obszaru opracowania jako lotniska i nadmorskiego klimatu położenia dzielnicy, a także związanych z tym żywiołów powietrza i ziemi.plansza1plansza2

Założenia projektowe:

  • Zmiana smutnego, betonowego miejsca w przestrzeń zieloną uwzględniającą jak największą ilość roślin, pełniących rolę ekologiczną, estetyczną, zdrowotną.  Rolą zieleni jest oczyszczenie powietrza, regulowanie wilgotności i temperatury, osłona od wiatru i hałasu, stworzenie siedliska dla roślin i zwierząt, co sprzyja równowadze biologicznej.
  • Zmniejszenie ruchu kołowego na terenie poprzez zaprojektowanie systemu dróg i parkingów podziemnych. Ograniczenie wydzielania spalin samochodowych do atmosfery dzięki instalacji oczyszczania spalin samochodowych.
  • Zaprojektowanie ścieżek ruchu pieszego i rowerowego oraz parking dla rowerów wykonane z wodoprzepuszczalnej nawierzchni nielakierowanej, która pozwala aktywnie oddychać glebie, jest nieszkodliwa dla wód gruntowych, redukuje hałas. Jednocześnie odporna i twarda co czyni ją przyjazną również dla wózków dziecięcych i inwalidzkich. Wykorzystano na krawężniki i podwyższenia podkłady kolejowe.
  • Zastosowanie elementów zagospodarowania wykonanych z tworzyw naturalnych, upcykling, recykling, m.in. plac zabaw dla dzieci w różnym wieku wykonany z opon samochodowych, ławki pochodzące z modernizacji Lotniska im. Lecha Walesy w Gdańsku, lampy solarne nawiązujące kształtem do śmigła samolotu, drewniane kosze na śmieci uwzględniające segregację odpadów, kompostowniki drewniane zlokalizowane na patiach budynków mieszkalnych.
  • Zaaranżowanie łąk kwietnych na obszarach międzyblokowych oraz trawników niestrzyżonych, co pozwoli zmniejszyć koszty pielęgnacji zieleni na projektowanym terenie.
  • Wyodrębnienie terenu z tkanki miasta za pomocą pasów zieleni izolacyjnej, pozwoliło stworzyć wnętrze o indywidualnym charakterze.
  • Dobranie gatunków rodzimych takich jak: klon zwyczajny, sosna zwyczajna, topola, wierzba, rokitnik, …
  • Stworzenie przestrzeni publicznej, która będzie wizytówką osiedla, poprawi jego atrakcyjność, będąc zarówno przykładem ekologicznego zagospodarowania fragmentu miasta.plansza3plansza4

Brak komentarzy

Dodaj komentarz