Zielona Fala | Projekt zagospodarowania terenu zieleni
872
post-template-default,single,single-post,postid-872,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_updown,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.3,vc_responsive
 

Projekt zagospodarowania terenu zieleni

Projekt zagospodarowania terenu zieleni

Przestrzeń do przearanżowania czekała na nas w Siemirowicach. Projekt osiedla Na Skarpie wymagał konsultacji zarówno z Inwestorem jak i Wójtem Gminy Cewice w związku z występowaniem dwóch właścicieli działek na danym terenie. Obowiązywały nas normy i przepisy m.in.:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • Dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (2001/95/WE)
 • Normy PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177

oraz wytyczne Inwestora:

 • Wytyczne Prezesa WAM nr 3/2011 z 05.04.2011;
 • uwzględnienie warunków biologicznych projektowanego obszaru tj. koncentracja zimnego powietrza, zacienienie,;
 • wprowadzenie gatunków roślin ozdobnych z przebarwieniami ulistnienia, kwiatostanu i owocostanu, nawiązanie składem gatunkowym do nurtów współczesnych;
 • ekonomiczność pielęgnacji roślin w następnych  latach, należy wybierać rośliny wieloletnie, odporne na choroby, zdeptania i wymarznięcia;
 • wytyczenie dodatkowych miejsc parkingowych.

Projekt powstał w atmosferze dialogu a ostateczna koncepcja była satysfakcjonująca dla wszystkich stron. W ramach usługi wykonaliśmy:

 • dokumentację projektową zagospodarowania terenu zieleni, składająca się z:

– projektu wielobranżowego z częścią do zabawy dla najmłodszych, zewnętrznym fitnessem, układem chodników, rozmieszczeniem elementów małej architektury oraz doborem roślinności,

-opisu technicznego,

 • zgłoszenie dokumentacji projektowej do odpowiednich urzędów,
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 • kosztorys inwestorski i przedmiar robót.

Rezultaty oceńcie sami.

1inspiracje analiza projekt20131030_142334 wizualizacja terenu przy budynku 20131010_104828 Wizualizacja terenu przy sklepie z legendą (1)

Brak komentarzy

Dodaj komentarz