Zielona Fala | Wycinka drzew – wniosek – kary i opłaty
648
post-template-default,single,single-post,postid-648,single-format-standard,ajax_updown,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.3,vc_responsive
 

Wycinka drzew – wniosek – kary i opłaty

Wycinka drzew – wniosek – kary i opłaty

wycinkaZa samowolną wycinkę drzew nawet na własnej działce grożą nam wysokie kary pieniężne. W celu ich uniknięcia należy złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu, który powinien zawierać dokładną inwentaryzację dendrologiczną gatunków znajdujących się na przedmiotowym terenie. Według ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn zm.), istnieją przypadki kiedy nie ma obowiązku zgłoszenia wycinki drzew, chodzi tu przede wszystkim o:

 • drzewa owocowe, jednak niektóre gatunki powszechnie uważane za owocowe, są gatunkami ozdobnymi i zamiar ich usunięcia należy zgłaszać np. rajska jabłoń;
 • drzewa, których wiek nie przekracza 10 lat.

Jeżeli chodzi o pielęgnację drzew i krzewów, to  nie trzeba mieć zezwolenia. Pamiętać jednak należy, że  pielęgnacja może obejmować wyłączenie:

 • usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi.
 • kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat.
 • utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.

Zgodnie z art. 86 ustawy o ochronie przyrody za usunięcie drzew nie płaci się w następujących przypadkach:

 1. na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. drzewa na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie, np. drzewa owocowe i których wiek nie przekracza 10 lat.
 3. drzewa zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach.
 4. drzewa zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego, kolejowego albo żeglugi.
 5. drzewa przeszkadzające w przebudowie dróg publicznych i linii kolejowych.
 6. drzewa, które wyrosły lub posadzono je na nieruchomości już po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane.
 7. gdy chodzi o zabiegi pielęgnacyjne na terenach zieleni komunalnej, parków gminnych, ogrodów działkowych i zadrzewień.
 8. Drzewa, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie (z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości – czyli nie wtedy, gdy ktoś np. celowo uszkodził pień, by drzewo obumarło).
 9. usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych.
 10. drzewa mają być wycięte z grobli stawów rybnych.
 11.  usunięcie było niezbędne i związane z regulacją oraz utrzymaniem koryt rzek, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej.

W pozostałych przypadkach obowiązują odpowiednie stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni, ustalone przez Ministra Środowiska. Na rok 2013 obowiązują następujące stawki:

opłaty za wycinkę drzew 2013

Karę za usunięcie drzew lub krzewów ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za ich usunięcie. Natomiast stawka kary w roku 2013 za zniszczenie 1 m2 trawnika wynosi 55,93 zł i 480,37 zł za 1 m2  kwietników.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz